ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTÓW

Często zadawane pytania

1. Czym jest Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (EBOK) ?

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta w skrócie EBOK służy do przeglądania podstawowych informacji dotyczących państwa mieszkania. Za pomocą EBOKa mogą Państwo przeglądać informacje dotyczące danych lokalu, obrotów na koncie lokalu, aktualnego salda na koncie lokalu, informacje dotyczące opłat, rozliczeń, ostatnich wpłat zaksięgowanych na koncie, przyznanych dodatków. Istnieje również możliwość wydrukowania bezpośrednio ze strony WWW na "białej kartce" blankietu przelewu na konto Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględniające indywidualne dane nadawcy oraz dedykowanego dla niego konta IBAN.

2. Czy korzystanie z EBOK jest bezpieczne ?

Korzystanie z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta jest w 100 % bezpieczne, o ile nie udostępni się swojego hasła osobom trzecim.

3. Jakie oprogramowanie jest potrzebne aby korzystać z EBOK ?

Aby korzystać z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta wymagana jest dowolna przeglądarka Internetowa.

4. Jak założyć konto uprawniające do korzystania z EBOK ?

Aby założyć konto uprawniające do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta należy złożyć wniosek w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

5. Czy można zrezygnować z posiadanego konta EBOK ?

Z korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta można w każdej chwili zrezygnować. Należy fakt ten zgłosić Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

6. Ile kosztują założenie i prowadzenie konta EBOK ?

Założenie i prowadzenie konta Elektronicznego Biura Obsługi Klienta jest całkowicie bezpłatne.

7. Czy mogą założyć konto przez Internet lub telefon ?

Ze względu na wymagany podpis na wniosku uruchamiającym korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta założenie konta przez Internet lub telefon jest niedostępne.

8. Czy EBOK działa pod Linux'em ?

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta jest w pełni obsługiwane przez system LINUX.

9. Nie pamiętam hasła. Jak mogę je odzyskać ?

Jeśli zapomnieli Państwo hasło dostępu, istnieje możliwość ponownego wygenerowania danych do logowania poprzez:

  1. osobiste zgłoszenie w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 5b w Sieradzu
  2. pocztą elektroniczą – bez konieczności wizyty w Biurze Obsługi Klienta SSM
    Z adresu e-mail skojarzonego z kontem EBOK należy wysłać wniosek o wygenerowanie nowego hasła dostępu.
    Nowe dane do logowania do serwisu EBOK spółdzielni zostaną przesłane na adres e-mail skojarzony z Państwa kontem EBOK.
Jeśli z kontem EBOK nie jest skojarzony żaden adres e-mail wtedy jedyną możliwością ponownego wygenerowania hasła jest wizyta w lokalnym oddziale Biura Obsługi Klienta SSM.
Ze względów bezpieczeństwa bardzo ważne jest, aby do konta e-mail, które podali Państwo jako skojarzone z kontem EBOK nie miały dostępu osoby do tego niepowołane!

10. Jakie korzyści płyną z korzystania z EBOK ?

Główną zaletą korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta jest fakt, iż mogą Państwo o każdej porze dnia i nocy z dowolnego miejsca na świecie sprawdzić podstawowe informacje dotyczące waszego mieszkania.

Copyright © 2009 Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone